Doorgaan naar artikel
Bonaire

Privacybeleid

Tourism Corporation Bonaire (‘TCB‘) zet zich in voor gegevensbeveiliging en de juiste, veilige verwerking van persoonlijke informatie van de bezoekers van onze websites. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met persoonlijke informatie, welke gegevens worden gedeeld met derden en hoe u uw informatie in onze systemen kunt beheren.

Al onze processen met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie (‘persoonlijke informatie’) zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’).

TCB is eigenaar en exploitant van de website op bonaireisland.com en alle websites op subdomeinen onder deze domeinnaam (‘TCB Websites’).

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN OP WEBSITES VAN TCB

Tijdens uw bezoek aan websites van TCB kunnen we gegevens verzamelen voor statistische doeleinden, gegevens voor trackingdoeleinden, persoonlijke informatie die u verstrekt voor marketingdoeleinden en persoonlijke informatie die u verstrekt voor immigratiedoeleinden.

Gegevens voor statistische doeleinden

TCB gebruikt Google Analytics om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken om zowel de bezoekerservaring als de prestaties van de website te verbeteren. Deze informatie wordt verzameld in geaggregeerde vorm en bevat geen enkele persoonlijke informatie.

Gegevens voor trackingdoeleinden

TCB gebruikt Google Analytics, en ook derde partijen, om ons te helpen bij de marketing van Bonaire als toeristische en investeringsbestemming. Deze derde partijen gebruiken ‘cookies’ om informatie over uw bezoek aan websites van TCB op te slaan, om u daarmee gerichte advertenties op andere websites aan te bieden, om uw gedrag online te volgen en om van die derde partijen inzicht te krijgen over onze doelgroepen en waar te adverteren.

TCB zal het plaatsen van cookies voor het verzamelen van gegevens voor trackingdoeleinden niet toestaan zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd en verstrekt via het toestemmingsformulier op de pagina’s van onze website. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via hetzelfde toestemmingsformulier. Voor meer informatie over hoe deze derden met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u hun privacybeleid raadplegen (indien beschikbaar).

Door u verstrekte informatie

Op de websites van TCB verzamelen we ook persoonlijke informatie door middel van formulieren waarmee u ons persoonlijke informatie kunt verstrekken. Deze formulieren bevatten een optie om ons te laten weten of we uw informatie al dan niet mogen verzamelen, bewaren en delen, indien van toepassing.

Voorbeelden van formulieren die we gebruiken zijn aanmeldingsformulieren voor nieuwsbrieven waarmee u zich kunt abonneren op onze nieuwsbrieven of marketing updates.

Bij iedere gelegenheid waarbij u ons informatie verstrekt over andere mensen of bedrijven, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de informatie die u aan TCB verstrekt en dat zij u hiervoor toestemming hebben gegeven.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met uw toestemming op uw computer wordt geplaatst. Zo’n cookie laat webapplicaties toe om op u als individu reageren. Een cookie geeft niemand toegang tot uw apparaat omdat het een niet-uitvoerbaar bestand is.

U kunt het cookiegedrag controleren via de instellingen van uw browser en de websites van TCB zullen uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies voor trackingdoeleinden.

We gebruiken cookies op 3 verschillende manieren:

  • Voor technische doeleinden. Dit zijn cookies die zijn ingesteld om uw keuzes tijdens uw bezoek te onthouden en om aanvallen op onze website te voorkomen. Deze bevatten geen persoonlijke informatie.
  • Om statistische informatie te meten. Dit zijn cookies die door Google Analytics worden geplaatst en waarmee het bezoek aan de website kan worden gemeten. We gebruiken deze informatie om uw ervaring met onze website te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.
  • Voor trackingdoeleinden. Dit zijn cookies die door derden worden geplaatst, met als doel de marketing van Bonaire (zie ‘Gegevens voor trackingdoeleinden’ voor een volledige uitleg). Deze cookies bevatten persoonlijke informatie en we staan niet toe dat ze worden geplaatst zonder uw toestemming.

Sommige derde partijen die we gebruiken op de websites van TCB kunnen hun eigen cookies plaatsen. U kunt hun gedrag controleren via hun eigen websites.

Persoonlijke informatie beschermen en delen

TCB neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen en zal deze niet delen met onbevoegde derden om deze te verzamelen, te bewaren of te delen.

Uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld met:

  • Juridische en andere professionele adviseurs;
  • Serviceproviders met wie wij een overeenkomst hebben voor IT-doeleinden en klantrelatiebeheer;

Steeds als TCB informatie deelt met derden, zullen we ervoor zorgen dat de overeenkomst die we met deze derden hebben clausules bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle persoonlijke informatie die met hen wordt gedeeld.

TCB zal persoonlijke informatie van onze bezoekers verwerken en delen met overheids- of wetshandhavingsinstanties in het geval van gerichte verzoeken om informatie.

Uw persoonlijke gegevens opslaan

Alle persoonlijke informatie die u met TCB deelt, wordt opgeslagen in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens en/of totdat u verzoekt om uw gegevens te verwijderen. Als u op de link ‘uitschrijven’ in een van TCB ontvangen email klikt, ontvangt u geen soortgelijke emails meer, maar zal dit niet noodzakelijkerwijs al uw informatie uit onze database verwijderen.

TCB neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder verlies van gegevens, en ongeoorloofde toegang. Mocht er zich een datalek voordoen, dan zal TCB u en de bevoegde autoriteiten informeren over een vermoedelijke datalek, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Het bewaren van gegevens

Voor verschillende soorten persoonlijke informatie gebruiken we verschillende bewaartermijnen voor gegevens:

  • Voor alle cookies, gebruikers-ID’s en advertentie-ID’s die wij met Google Analytics opslaan, is de bewaartermijn van de gegevens 14 maanden. Deze periode wordt met toestemming opnieuw ingesteld bij nieuwe activiteiten op de website.
  • Voor uw toestemming voor het plaatsen van cookies voor trackingdoeleinden geldt een bewaartermijn van 365 dagen. Na deze periode is de toestemming verlopen en zullen wij er bij nieuwe activiteiten weer om vragen.
  • Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt om u (elektronische) marketing nieuwsbrieven of speciale aanbiedingen toe te zenden. Deze gegevens worden bewaard totdat u aangeeft deze communicatie niet meer te willen ontvangen en u gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten (zie hieronder).

UW TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

TCB biedt toegang tot uw eigen persoonlijke gegevens en de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te verwijderen en op te vragen. Bij een dergelijk verzoek dient u zich afdoende te legitimeren en ons maximaal 30 dagen de tijd te geven om uw verzoek te verwerken.

Als u vragen heeft over uw privacy, kunt u altijd contact met ons opnemen. Als u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet naar behoren worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wanneer toestemming wordt gebruikt als grond voor verwerking, kunt u uw toestemming voor die specifieke verwerkingsactiviteit altijd intrekken, waarna wij de verwerking staken (tenzij andere wetgeving ons verplicht bepaalde verwerkingsactiviteiten voort te zetten).

Recht op toegang

Mocht u een kopie willen ontvangen van de persoonlijke informatie die wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande contactmogelijkheden. Uw informatie wordt aan u verstrekt in een gangbaar machineleesbaar formaat.

Recht op herziening

Als u op enig moment de persoonlijke informatie die wij van u hebben wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Recht om vergeten te worden

Als u op enig moment de persoonlijke informatie die wij van u hebben volledig wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Houd er rekening mee dat het recht om te worden vergeten van toepassing is op specifieke situaties, b.v. waar we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming en u uw toestemming hebt ingetrokken. Als we uw gegevens voor specifieke doeleinden moeten bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingwetgeving), kunnen we uw gegevens mogelijk niet volledig verwijderen.

Elk verzoek dat, indien uitgevoerd, niet zou voldoen aan de Bonairiaanse wetgeving zal worden geweigerd. De reden voor het niet uitvoeren van het verzoek wordt toegelicht in de reactie van TCB.

CONTACT

Voor vragen of verzoeken kunt u altijd contact opnemen met TCB.

Tourism Corporation Bonaire
Kaya Grandi 2, Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland
Tel: + 599 717 8322
info@bonaireisland.com

BELEIDSWIJZIGING

Bovenstaand beleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden openbaar gemaakt op onze website bonaireisland.com onder ‘Privacybeleid’. De huidige versie van ons privacybeleid is van kracht vanaf mei 2022.